Оголошення

Статті

Здійснення державної реєстрації потужностей операторів ринку

Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу. Експлуатаційний дозвіл отримують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:
  • первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
  • транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
  • зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
  • виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
  • експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.
Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає територіальному органу компетентного органу.

Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності оператор ринку зобов’язаний подати (надіслати) до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва). Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

Як заповнювати заяву про державну реєстрацію потужності:

Заява встановленого зразку є у вільному доступі у мережі Інтернет на веб-сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (http://kiev.dpss.gov.ua) та інших ресурсах, заповнюється або від руки або за допомогою друкарських пристроїв.

Пункт 1 (найменування або прізвище, ім’я по батькові оператора ринку) - пишеться повна назва суб’єкта господарювання, у користуванні якого знаходиться потужність (власність, оренда, тощо).
Наприклад: Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович; Товариство з обмеженою відповідальністью «Веселка»; тощо.

Пункт 2 (номер телефону оператора ринку) – зазначається контактний номер для зв’язку з керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання, мобільного або стаціонарного засобу зв’язку  у форматі +380 ** *** ** **.
Наприклад: +38 044 244 11 12 або +38 050 500 50 50.

Пункт 3 (адреса електронної пошти оператора ринку) – зазначається електронна адреса керівника або уповноваженої особи оператора ринку.
Важливо!!! На дану адресу буде надіслано результат прийнятого рішення щодо проведення  державної реєстрації потужності – реєстраційний номер або вмотивована відмова. Тому велике прохання заповнювати даний пункт чітко та розбірливо.
Наприклад: ivan1960@ukr.net

Пункт 4 (адреса потужності оператора ринку) -  зазначається фактичне місце розташування потужності, на якій здійснюється діяльність,  у форматі: індекс, місто, вулиця/провулок/площа/бульвар/тощо, номер будівлі.
Важливо!!! Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер.
Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.
Наприклад: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 5.

Пункт 5 (керівництво оператора ринку) – зазначається посада, П.І.Б., контактний номер телефону (мобільний або стаціонарний у форматі +380 ** *** ** **) та адреса електронної пошти.
Наприклад: директор/керівник/керуючий/тощо Іванов Іван Іванович, +38044 244 11 12/+38 050 500 50 50,  ivan1960@ukr.net.

Пункт 6 (вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності) - кожен вид діяльності, який планується здійснювати, позначається символом «V» у відповідній графі.

1.1. – первинне виробництво (виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин).
1.2. –  транспортування (діяльність, пов’язана з переміщенням продукції).
1.3. – зберігання продукції.
1.4. – реалізація.
Наприклад: Підприємство вирощує капусту, зберігає та реалізує її за цією ж адресою - символ «V» ставиться у графах 1.1., 1.3 та 1.4.
2.1. – стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія, тощо – діяльність зазначених закладів громадського харчування, розташованих у стаціонарних, нерухомих будівлях).
2.2. – рухомі та/або тимчасові потужності (діяльність у галузі громадського харчування тимчасових споруд, рухомих транспортних засобів)
Наприклад: заклад громадського харчування здійснює діяльність у будівлі, за адресою – м. Київ, вул. Хрещатик, 5 - символ «V» ставиться у графі 2.1. Підприємець здійснює реалізацію готового до вживання напою (кави) з спеціально обладнаного автомобілю символ «V» ставиться у графі 2.2.

Важливо!!! Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність. В даному випадку слід зазначати в п. 2 адресу реєстрації фізичної особи-підприємця/юридичної особи, в користуванні якого перебуває даний транспортний засіб.
Визначення: заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск чи інший заклад, що забезпечує харчуванням невизначену кількість фізичних осіб. Віднесення до закладів громадського харчування не залежить від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам.

3.  Виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження.
Наприклад: виробництво квашеної капусти - символ «V» ставиться у графі 3.

4. Роздрібна торгівля харчовими продуктами (діяльність, пов’язана із роздрібною торгівлею, орієнтованою на кінцевого споживача, як із стаціонарних потужностей так із рухомих).
Наприклад: Магазин, в якому здійснюється виключно реалізація спектру товарів (продукти харчування – ковбаса, сир, м’ясо, риба, пиво, напої, тощо) - символ «V» ставиться у графі 4.

Важливо!!! Якщо у зазначеному магазині здійснюється розробка м’ясотуш, виробництво напівфабрикатів, тощо- даний вид діяльності потребує отримання експлуатаційного дозволу. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.  Виробництво, зберігання харчових продуктів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат.

5. Важливо!!!  В даному розділі визначається діяльність, пов'язана з харчовими продуктами, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C і залишатися придатними для споживання людиною та інші, не враховані у розділі 1 пункту 6, а саме:
5.1. Первинне виробництво (виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин).
Наприклад: промисловий вилов риби.
5.2. Змішування та пов’язані з ним процедури
Наприклад: виготовлення сумішей спецій, круп, тощо.
5.3. Обробка (переробка).
Наприклад: обробка овочей (нарізання, чищення, обробка паром, заморожування, тощо).
5.4. Наповнення.
Наприклад: Фасування круп, розлив соків, напоїв, тощо.
5.5  Пакування.
5.6. Відновлення та інші зміни стану об’єкту.
Наприклад: Виготовлення соків з концентратів.
5.7. Зберігання
5.8. Транспортування.
5.9. Реалізація
Наприклад:
Підприємство займається виловом риби -  символ «V» ставиться у графі 5.1.
Підприємство займається виготовленням соків з концентратів, ії розливом, доставкою в торгівельні мережі і власне реалізацією за місцем виготовлення - символ «V» ставиться у графах  5.2., 5.4, 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9.

Додаткова інформація
до заяви про державну реєстрацію потужності


Пункт 1. Зазначається ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):
Наприклад: 1234567890.
Пункт 2. Зазначається фактичне місце розташування потужності, на якій здійснюється діяльність,  у форматі: індекс, місто, вулиця/провулок/площа/бульвар/тощо, номер будівлі.
Наприклад: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 5.
Пункт 3. Назва (опис) потужності:
Наприклад: Магазин "Веселка"/ кафе «Ромашка», тощо.
Пункт 4. Перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати – зазначається перелік продуктів з деталізацією по видам.
Наприклад: Напої, солодощі, снеки, чай,  кава, тощо – для закладу  роздрібної торгівлі;
перші та другі страви, напої,  тощо – для закладів громадського харчування.
Пункт 5. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва) визначається відповідно до пункту 3 статті 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.
Суб’єктами мікропідприємництва є:
  • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
  • юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є:
  • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
  • юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

Важливо!!! Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи та реєструється територіальним органом компетентного органу в день її надходження.

Підставою для відмови у державній реєстрації потужності є невідповідність заяви встановленій формі, надання в ній неповної інформації або наявність раніше прийнятого рішення про державну реєстрацію цієї потужності. Відмова у державній реєстрації потужностей з інших підстав не дозволяється. У рішенні про відмову в державній реєстрації потужності обов’язково зазначаються підстава для відмови та фактичні обставини, що підтверджують наявність такої підстави.

Рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації приймається протягом 10 календарних днів після отримання відповідної заяви оператора ринку. Копія рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності територіальний орган компетентного органу не прийняв рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надав копії такого рішення оператору ринку.

Оператор ринку зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомляти територіальний орган компетентного органу про зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку, а також про припинення використання потужності.


Автор: від 19.03.2019

  

Відеорепортаж