/ Попередня

Реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку, видача дублікату свідоцтва про реєстрацію) машин

 

► ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
► ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ


Перелік документів, відповідно до постанови КМУ № 694 від 8 липня 2009 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», які необхідно надати:

ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

1. Реєстрація машин

Документи, необхідні для реєстрації:

1. Заява;

2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини - оригінал або копія (засвідчена нотаріально, або сторонами, які підписали документ);

3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;

4. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

5. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);

7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;

8. Договір купівлі продажу;

9. Акт приймання - передачі.

10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Для машин, які реєструються вперше:

 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. №62;

 • сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. №1367;

 • сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1367”.

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина:

 • Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 • Не має ідентифікаційного номера.

2. У разі коли документи:

 • Подано не в повному обсязі;

 • Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленному порядку перекладену на державну мову;

 • Копії яких не в установленому порядку;

 • Оформлено з іншими порушеннями закону;

 • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;

 • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.

3. В інших випадках, передбачених законом.

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

 • тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

 • тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;

 • реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

 • коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;

 • втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

 • проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.

2. Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

1) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
2) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника:

1. Заява.

2. Документи, що підтверджують факт зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - протокол, рішення, наказ, статут, положення.

3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами:

1. Заява.

2. Документи, що підтверджують правомірність придбання вузлів і агрегатів.

3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

3. Видача реєстраційного документа замість втраченого (дублікат)

Документи, необхідні для отримання реєстраційного документа (у тому числі знятої з обліку машини) замість втраченого:

1. Заява.

2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

3. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі видачі реєстраційного документа на машину, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

4. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

5. Пояснення про обставини втрати реєстраційного документа, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.

6. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

4. Видача номерних знаків замість втрачених

Документи, необхідні для отримання номерних знаків замість втрачених:

1. Заява.

2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

3.Cвідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

4. Пояснення про обставини втрати номерного знака, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.

5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (для машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом. Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі до інспекції.

5. Зняття з обліку машин

Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з відчуженням (реалізацією):

1. Заява.

2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

3. Свідоцтво про реєстрацію машини.

4. Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.

5. Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).

6. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 Порядку).

7. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).

8. Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).

9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням номерний знак власник здає. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації". Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак "Транзит".

Документи, необхідні для зняття з обліку машини в зв’язку з вибракуванням (списанням):

1. Заява.

2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

3. Свідоцтво про реєстрацію машини.

4. Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.

5. Акт про списання (Типова форма № 03-4).

6. Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).

7. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої за декількома власниками).

8. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).

9. Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).

10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються.

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

1. Реєстрація машин

Документи, необхідні для реєстрації машини:

 • Заява;

 • Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ;

 • Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки);

 • Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки);

 • Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт довіреність;

 • Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

 • Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

 • Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);

 • Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;

 • Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Для машин, які реєструються вперше:

 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. №62;

 • сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. №1367;

 • сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1367”.

2. Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

 • прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;

 • типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку зміни прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника:

 1. Заява.

 2. Документи, що підтверджують факт зміни прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника.

 3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).

 4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).

 5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;

 6. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами:

 1. Заява.

 2. Документи, що підтверджують правомірність придбання вузлів і агрегатів.

 3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).

 4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).

 5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

 6. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Документи, які необхідні для проведення обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан:

 1. Заява.

 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).

 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).

 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;

 5. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

 6. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 7. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

 8. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

3. Видача реєстраційного документа замість втраченого (дублікат)

Документи, необхідні для отримання реєстраційного документа (у тому числі знятої з обліку машини) замість втраченого:

 1. Заява.

 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).

 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).

 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 6. Пояснення про обставини втрати реєстраційного документа, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.

 7. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі видачі реєстраційного документа на машину, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

 8. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

4. Видача номерних знаків замість втрачених

Документи, необхідні для отримання номерних знаків замість втрачених:

 1. Заява.

 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).

 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).

 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

 5. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).

 6. Пояснення про обставини втрати номерного знака, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.

 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (для машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).

 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Номерний знак замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом. Знайдені після заміни номерний знак та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі.

5. Зняття з обліку машин

Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з відчуженням (реалізацією):

 1. Заява.

 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.

 4. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку.

 5. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку.

 6. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Примітка:
У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням власник здає номерний знак. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації". Для транспортування знятої з обліку машини видаєть номерний знак "Транзит".

Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з вибракуванням (списанням):

 1. Заява.

 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.

 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.

 4. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку.

 5. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку.

 6. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

При знятті з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються.