/ Попередня

Інформація для надсилання звернень

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового звернення.

Згідно з частиною сьомою статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні громадянина має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

 ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ПРИ ЛИСТУВАННІ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ НЕ ПРИЙМАЄ ТА НЕ МОЖЕ ВІДПРАВЛЯТИ ЛИСТИ НА АДРЕСИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА СЕРВЕРАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (НАПРИКЛАД, MAIL.RU, YANDEX.RU, RAMBLER.RU ТОЩО). ВРАХОВУЙТЕ ЦЕ, ВКАЗУЮЧИ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ.

Згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Згідно Ст. 6. Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для здійснення позапланових заходів є:

  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
  • Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. Заходи контролю за зверненнями, які стосуються питань безпечності та якості харчових продуктів погодження не потребують.
  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі - звернення стосовно порушень прав споживачів у наданні неякіних послуг чи придбанні товарів, контроль цін та метрологічна діяльність
  • Міністерство охорони здоров'я України - порушення вимог санітарного законодавства
  • Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

 

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Для отримання погодження у зверненні необхідно вказати:

  • Найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).
  • Місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).
  • Питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).

У разі отримання вищевказаної інформації, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві розгляне Ваше звернення у встановленому законодавством порядку.

 Зразок звернення до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві