⇒ Попередня

Новини

15 березня 2023

Особливості здійснення захисту прав споживачів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 із змінами Споживачі під час укладання, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення, тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції та обслуговування;
3) безпеку продукції;
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця), відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
5) звернення до суду та інших уповноважених державних органів та захистом порушених прав;
6) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої, внаслідок недоліків продукції (дефекту продукції), відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, запроваджено на всій території України правовий режим воєнного стану строком на 30 днів, який відповідними Указами Президента України був подовжений і триває до теперішнього часу.

На підставі пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання на період воєнного стану.

В свою чергу постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 р. № 1363 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України  від 13 березня 2022р. № 303» пункт 2 викладено в такій редакції: за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Разом з тим, Міністерство економіки України, з урахуванням звернень Головного управління та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо надання погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями споживачів, листом від 28.12.2022 № 3632-06/81771-03 повідомило, що таке рішення щодо надання погоджень на проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах захисту прав споживачів та метрологічного нагляду, наразі не прийнято.

Тобто, на сьогодні у Головного управління відсутня можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями споживачів, права яких були порушені суб’єктами господарювання.

У зв’язку з чим, в умовах воєнного стану Головне управління продовжує забезпечувати споживачам захист їх прав шляхом надання усних та письмових консультацій та постійно проводить роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, інших нормативно – правових актів, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, щодо неприпустимості з їх боку порушень прав споживачів.

Питання надання Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дозволу щодо проведення протягом періоду воєнного стану позапланових заходів державного нагляду (контролю) врегульованого наказом Мінекономіки від 02.04.2022 № 679-22 «Про рішення щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану», лише у сфері ціноутворення.

Враховуючи зазначене, споживачам, в цей складний для всієї країни час, слід бути більш обачними, ретельно звертати увагу на наявність інформації про продукцію та продавця (наявність його найменування та адреси провадження господарської діяльності), а також документів (в т.ч. розрахункових, та як таких, які підтверджують якість та безпеку) при придбанні продукції, виконанні робіт та наданні послуг.

В разі виявлення факту порушення споживачами їх прав, необхідно першочергово звернутись до продавця (виробника), виконавця робіт, надавача послуг із письмовою заявою про поновлення порушених прав. Заява готується у двох примірниках, один з яких вручається суб’єкту господарювання наручно, другий з відміткою про отримання залишається споживачу. В разі відмови суб’єкта господарювання від отримання, заява надсилається на поштову адресу реєстрації суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До заяви додаються копії документів, пов’язані з придбанням продукції та які свідчать про наявність правовідносин між споживачем та суб’єктом господарювання, зокрема розрахункового документу, договору, технічного паспорту, тощо.

Якщо продавець (виробник) товару, виконавець робіт чи надавач послуг відмовив у задоволенні вимог, керуючись статтями 15, 16 Цивільного Кодексу України, статтею 4 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів» - кожна особа, у разі порушення її невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів має право звернутись до суду. Питання відшкодування збитків вирішується в судовому порядку.

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Частиною 3 статті 5 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Також, відповідно до статті 53 ЦПК України, споживач має право залучити Головне управління до участі в справі в якості третьої особи, без заявлення самостійних вимог на предмет позову. Суд може залучити таку особу до участі у справі за клопотанням споживача, заявленим безпосередньо в позовній заяві чи під час розгляду справи в суді. З питання залучення або допуску до участі в справі третьої особи суд постановляє ухвалу.

Суди працюють без обмеження їх функцій в умовах воєнного стану задля недопущення обмеження конституційного права особи на судовий захист. Відповідно до частини 2 статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір.

Детальну інформацію щодо подання позовної заяви можна отримати на офіційних сайтах районних судів м. Києва або за телефоном 044 207 35 46 Єдиного Контакт – центру судової влади України.