⇒ Попередня

Новини

31 березня 2022

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ! ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ МІЖ СПОЖИВАЧАМИ ОБСЯГІВ СПОЖИТИХ У БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Інформуємо Вас, що наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61 доповнено Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затверджену наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року № 315  новим розділом такого змісту: "Розділ XIII. Особливості розподілу комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні».

Даний наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 р. за № 360/37696.

Відповідно до вимог Методики зі змінами, визначений наступний порядок розподілу комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні:

1. Коригуючий коефіцієнт - характеристика, що враховує зміну споживання та надання комунальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (воєнний стан).
Коригуючий коефіцієнт розраховується підприємством, що надає послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання гарячої води та погоджується органом місцевого самоврядування.

2. Коригуючий коефіцієнт (kкор) визначається за формулою:
kкор = Vпот/V12    (47),
де
Vпот - обсяг подачі води у населений пункт в поточному розрахунковому періоді,
V12 - середній обсяг подачі води у населений пункт за 12 розрахункових періодів до оголошення воєнного стану (лютий 2021 - січень 2022).

3. Обсяг нарахувань за послуги з централізованого водопостачання, постачання гарячої води у період воєнного стану, для споживачів, щодо яких у виконавця комунальних послуг або іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів послуг відсутні дані щодо показань вузлів комерційного або розподільного обліку визначається з урахуванням коригуючого коефіцієнту.
Обсяг нарахувань (розподілу) за послугу з централізованого водовідведення для таких споживачів дорівнює обсягу споживання послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води із урахуванням коригуючого коефіцієнту.

4. Розмір коригуючого коефіцієнту не може бути більший за 1.

5. Після відновлення надання споживачами показань вузлів комерційного або розподільного обліку виконавець або інша особа, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг, зобов'язані провести перерозподіл обсягу спожитої послуги у будинку та перерахунок з ним, а також з усіма споживачами будинку відповідно до цієї Методики.

6. Для споживачів, приміщення яких не обладнані засобами розподільного обліку, застосовується норма споживання відповідної комунальної послуги, встановлена органом місцевого самоврядування з урахуванням кількості фактично проживаючих та коригуючого коефіцієнту.

7. Для споживачів, що споживають лише послуги з централізованого водовідведення, та у яких відсутні дані про показання вузлів комерційного або розподільного обліку води, застосовується коригуючий коефіцієнт для послуг з централізованого водопостачання.