⇒ Попередня

Новини

16 лютого 2022

З березня заборонено надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети в об’єктах роздрібної торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг

З березня, окрім заборони безоплатного розповсюдження пластикових пакетів, яка діє з 10 грудня 2021 року, вводиться повна заборона розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів.

За порушення вимог законодавства у сфері розповсюдження надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів з 10 березня 2022 року передбачена відповідальність у розмірах від 8500 до 17000 грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення – у розмірі від 17000 до 34000 грн. 

Чому заборонені саме ці пакети? Вони не міцні і тому швидше стають сміттям, їх складно переробляти. Показник в 50 мікрометрів відповідає європейській практиці, відображеній в Директиві Європейського Союзу 2015/720.

Закон визначає оксорозкладні пластикові пакети, як такі, матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок: добавок для прискорення їх розкладання на окремі дрібні фрагменти (мікропластик) під дією кисню та ультрафіолетового випромінювання. Як визначає Директива Європейського Союзу 2015/720 пластик таких пакетів розкладається на частинки, які залишаються в навколишньому середовищі. 

Питання пропонування альтернативи пластиковим пакетам покладається на суб’єктів господарювання. Це може бути паперове пакування та пакування, виготовлене з інших матеріалів, які не підлягають під заборони, встановлені Законом.

Разом з тим, згідно з частинами 2 та 3 статті 3 Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» заборона не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети, а також на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка. 

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду дозволено розповсюджувати в об’єктах роздрібній торгівлі як первинну упаковку до 1 січня 2023 року. 

Законом не визначено, яка саме упаковка належить до первинної, проте, згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» первинне пакування – пакування харчових продуктів у будь – яку обгортку або упаковку (контейнер), що безпосередньо контактує з харчовим продуктом.

Біорозкладні пластикові пакети – це пластикові пакети, що розкладаються за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідають встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання. 

На кожний пластиковий пакет, який відповідатиме вимогам стандартів, має бути нанесено відповідне маркування. На інші пакети забороняється нанесення слів «біо», «біопакет», «біорозкладний». Будь-які інші варіанти формулювань залишаються доступними продавцям, беручи до уваги, звісно, загальну заборону підприємницької практики, що вводить в оману. 

Закон не поширюється на будь-що інше: пакети для сміття, харчову плівку, пластикові бокси, будь-які пластикові вироби, не призначені «для пакування та/або транспортування товарів і продукції кінцевими споживачами».

З питань віднесення товарів до категорії сипучих продуктів наразі виникає велика кількість питань як у суб’єктів господарювання так і у споживачів. Поняття «сипучих продуктів» згадується у «Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами», затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Так, до сипучих відносять крупи, борошно, цукор, крохмаль та інші товари. 

Відносно використання споживачами власних пластикових пакетів, Закон не забороняє споживачам використання пластикових пакетів, а лише обмежує їх розповсюдження  об’єктами торгівлі, громадського харчування та надавачами послуг.

Передбачено, що з 1 лютого 2022 року роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2021 №1387, а саме: ціна на пластиковий пакет зі стінками товщиною 50 мікрометрів:
-    без ручок та бокових складок – 2 грн
-    без ручок з боковими складками – 2,5 грн
-    з ручками та без бокових складок – 2,5 грн
-    з ручками та боковими складками – 3 грн 

Державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Закону покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, який здійснюватиметься у вигляді планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Перевірки дотримання вимог Закону відбуватимуться у суб’єктів господарювання незалежно від їх форм власності, організаційно – правових форм та місця провадження діяльності. 

Позапланові перевірки можуть бути проведені, зокрема, за зверненнями фізичних осіб та посадових осіб органів місцевого самоврядування, дорученням Прем’єр-міністра, а також за бажанням суб’єкта господарювання. 

Нагадаємо, Закон № 1489-ІХ «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» прийнято у червні 2021 року. Набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім частини першої статті 2 та абзацу другого частини другої статті 6, які вводяться в дію через дев’ять місяців з дня опублікування цього Закону. 

Так, Законом з 10 грудня 2021 року встановлено заборону на розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг. 

Цей Закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій. 

Статтями 2 та 3 Закону встановлена заборона розповсюдження суб’єктами господарювання в об’єктах роздрібній торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів. 

Наразі, відповідно до частини першої статті 3 Закону розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів (назвемо їх «тимчасово дозволені пакети») здійснюється виключно на платній основі. 

Хочемо зауважити, що Закон не обмежує розповсюдження пакетів з товщиною стінок 50 мікрометрів та більше. 

Відповідно частини 1 статті 2 Закону - за порушення вимог законодавства, а саме: за безоплатне розповсюдження надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів, передбачена відповідальність у розмірі від 1700 до 3400 грн, а за повторне вчинення такого самого порушення - від 3400 до 8500 грн.