Оголошення

Статті

Увага! До відома керівників закладів освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування щодо впровадження системи НАССР

До 20 вересня 2019 року всі оператори ринку харчових продуктів, які займаються виробництвом, зберіганням та/або обігом харчових продуктів (реалізація, транспортування), у тому числі постачальники харчових продуктів та підприємства, які надають послуги з харчування в закладах освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, повинні самостійно розробити, впровадити та використовувати постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Окрім впровадження системи НАССР, суб’єкт господарювання, який надає послуги з харчування в закладах освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування, зобов’язаний зареєструвати потужність, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, яка вноситься до Державного реєстру потужностей операторів ринку.

Оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, повинні отримати експлуатаційний дозвіл, відповідна інформація вноситься до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл.

Оператори ринку повинні забезпечити простежуваність, тобто, здатність встановити інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти, а також інших операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти (принципи – «крок назад», «крок вперед»). Інформація щодо простежуваності (товарно-транспортні накладні, ветеринарні свідоцтва тощо) повинна зберігатися в оператора ринку протягом 6 місяців після закінчення кінцевої дати реалізації харчового продукту, нанесеної на маркуванні.

Щодо розробки, впровадження та використання системи НАССР.

Впровадження системи НАССР на харчоблоках закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування – це запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами, який зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози безпечності харчових продуктів.

Головними завданнями системи HACCP є аналіз небезпечних факторів, визначення критичних контрольних точок (далі – ККТ) на всіх етапах виробництва та/або обігу харчових продуктів, від приймання на склад і до моменту видачі готових страв; проведення на постійній основі моніторингу у визначених ККТ, розроблення коригувальних дій, процедури перевірки, для забезпечення результативності впроваджених процедур та, у разі їх неефективності, розроблення нових.

Система НАССР передбачає організацію технологічних процесів таким чином, щоб на всіх етапах виконувалися процедури, які дозволяють контролювати дотримання гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами (утримання приміщень, робота обладнання, наявність необхідної документації тощо), що максимально зменшить загрозу безпечності харчових продуктів.

Система НАССР стосується тільки безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.

На кожному харчоблоці підприємств (закладів) необхідно розробити документи, вести записи, відповідно до виду діяльності, які дають змогу перевіряти впровадження та дієвість заходів з контролю, передбачених системою НАССР. Підтвердженням результативного застосування заходів з контролю можуть бути результати лабораторних досліджень.

Документація системи НАССР поділяється на базову (склад групи НАССР та її обов’язки, опис харчового продукту, блок-схема виробництва) та оперативну (протоколи - нарад НАССР групи, моніторингу ККТ, впровадження коригувальних заходів, валідації (оцінка даних), верифікації (перевірки).

Першим підготовчим кроком розробки системи НАССР має бути створення групи НАССР, яка безпосередньо займається розробкою та впровадженням системи НАССР на харчоблоці закладу.

Група НАССР повинна складатися з осіб, які представляють різні підрозділи потужності (харчоблоку). Членами групи НАССР можуть бути заступники директорів закладів загальної і середньої освіти, заступники завідувачів закладів дошкільної освіти, заступники головних лікарів, шеф-кухарі та кухарі харчоблоків, медичні сестри.
Основою системи НАССР є система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які повинні бути запроваджені і підтримуватися належним чином.

Програма-передумов системи НАССР має охоплювати такі процеси:

1. Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення.
2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок.
3. Вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо.
4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами.
5. Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь).
6. Здоров’я та гігієна персоналу.
7. Поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності.
8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби.
9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин.
10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками.
11. Зберігання та транспортування.
12. Контроль за технологічними процесами.
13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів.

Використання на підприємстві (закладі) діючої ефективної системи НАССР максимально зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози безпечності харчових продуктів.

Кожний суб’єкт господарювання повинен розуміти, що він і тільки він несе відповідальність за дотримання/недотримання гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво, зберігання та/або обіг харчових продуктів та якість продуктів, які він надає споживачам.

Невиконання обов’язку впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, відповідно до ст.65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30 мінімальних заробітних план, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі 15 мінімальних заробітних плат.

Нормативно-правові акти, які визначають вимоги щодо розробки впровадження та застосування системи НАССР:
 • Закон України від 23.12.1997 №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
 • Закон України від 18.05.2017 №2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
 
 • Закон України від 06.12.2018 №2639 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»;
 
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
 
 • Наказ від 08.08.2019 № 446 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР»;
 
 • Наказ від 08.08.2019 № 447 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин»;
 
 • Постанова Кабінету міністрів України від 31.10.2018 №896 «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження».
Вимоги щодо забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства на харчоблоках закладів освіти відображені в наступних документах:
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 
 • Державні санітарні правила та норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;
 
 • Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 № 661/10941;
 
 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 № 523/12397;
 
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 № 563/28693;
 
 • ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти»;
 • ДБН В.2.2-3-2018 «Заклади освіти».


Автор: від 06.12.2019

  

Відеорепортаж