Оголошення

Статті

В РАМКАХ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА» ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ ІНФОРМУЄ.

З метою задоволення будь-яких власних побутових потреб споживачі вступають у відносини з різного роду підприємствами, установами, організаціями.

Це може стосуватися придбання продуктових і побутових товарів в магазинах роздрібненої торгівлі, послуг побутового обслуговування та задоволення будь-яких інших потреб. При цьому можуть бути негативні випадки, обумовлені наявністю недоліків у придбаних товарах, неможливістю їх використання протягом гарантійного терміну, незадовільною якістю виконаних робіт тощо.

Відповідно до частини 3 статті 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадянських організацій споживачів.

Основним документом, який регулює відносини між споживачами товарів (послуг, робіт) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, а також встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав є Закон України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Вищезгаданий Закон чітко передбачує конкретний перелік відомостей про товари (роботи, послуги), які повинна містити інформація при їх реалізації.

Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. У всіх випадках порушення своїх прав споживач має право звернутися зі скаргою до уповноваженого державного органу.

Закон України «Про захист прав споживачів» встановлено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Така інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, затвердженим Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 209 від 12.04.2017, передбачено, що Головне управління забезпечує реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі та послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг.

Статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що за звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Звертаємо увагу, що під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу (викладені в скарзі)

Також, повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

Після розгляду скарги споживача Головним управлінням, за погодженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, проводиться перевірка обставин справи викладених у скарзі й, у разі їх підтвердження, порушники притягуються до відповідальності.

Крім того, свої права споживачі можуть захистити й в судовому порядку.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. При розгляді спірних питань у судовому споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.


Автор: від 11.12.2018

  

Відеорепортаж